Home /

[:en]Tell the news[:ru]Сообщить новость[:ua]Повідомити новину[:]

[:en]News — is the type of material, which is always interesting to everyone! People usually read the news in the morning while having a cup of coffee, at lunch time or on the way home via a mobile phone. News is everywhere and at any moment – in newspapers, online, on TV. Because something important and interesting happens every day in every sphere of human life and you might want to share it with KudaPostupat readers.

So, if you have any reliable information from a primary source, which hasn’t been mentioned in any other Internet resources, we are happy to give you such an opportunity to post it on the pages of our portal.

If you are a representative of a university, school, development center – posting news will make it possible for you to catch more attention to your educational institution. It is an opportunity for students to tell about their life, share problems and achievements.

 

What should I do to post the news?

Fill in the form below by entering data in all fields. If text requires editing, specify this. Attach all necessary files (text tile, photo, video). We also ask you to write whether you want to mention your name (or company name) as a source of information.

When submitting information, take into consideration the fact that all text materials are posted in two languages to catch more readers. That’s why we ask you to send materials posted for free in two languages (Russian and Ukrainian).

Important! Borrowing news from Internet resources or adaptation of other types of Internet materials is not allowed! One of the posting requirements includes 100% uniqueness of text, video and photo.

Advertising news is posted only on a paid basis. Informative articles (for free) and PR-articles (on a paid basis) are posted in the section “Articles” (not “News”).

 


[:ru]Новости – это тот материал, который всегда и всем интересен! Новости читают утром за чашечкой кофе, в обеденное время или по дороге домой с телефона. В газетах, в сети, по телевизору – новости есть везде и всегда. Потому что каждый день в любой сфере человеческой жизни происходит что-то важное и интересное, то, чем, возможно, и вы захотите поделиться с читателями портала KudaPostupat.

Так что, если у вас есть проверенная информация из первоисточника, о которой ещё не было публикаций на других интернет ресурсах, мы с удовольствием предоставим вам возможность разместить её на страницах нашего портала.

Если вы представитель университета, школы, развивающего центра – подача новостей на публикацию позволит вам привлечь дополнительное внимание к своему учебному учреждению. Для студентов – это возможность рассказать о своей жизни, поделиться проблемами и достижениями.

 

Что нужно сделать, чтобы подать новость

Заполните форму ниже, внеся данные во все поля. Если текст требует редактирования, укажите это. Прикрепите все необходимые файлы (текстовый файл, фото, видео). Также просим написать желаете ли вы указать своё имя (или наименование организации) как источник материала.

При подаче информации учитывайте тот факт, что все текстовые материалы публикуются на двух языках для обеспечения большего охвата аудитории, по этой причине просим высылать материалы, публикуемые на бесплатной основе, в двух языковых вариантах (русский и украинский).

 

Важно! Заимствование новостей с интернет ресурсов или адаптация другого рода интернет-материалов под них не допускается! Условием размещения есть 100% уникальность текста, видео и фото.

Новости рекламного характера публикуются только на платных основах. Информационные статьи (бесплатно) и PR-статьи (платно) публикуются в разделе “Статьи” (не в “Новости”).

 


 

 [:ua]Новини – це той матеріал, який завжди і всім цікавий! Новини читають вранці за чашкою кави, в обідній час або по дорозі додому з телефону. У газетах, в мережі, по телевізору – новини є скрізь і завжди. Тому що кожен день в будь-якій сфері людського життя відбувається щось важливе і цікаве, то, ніж, можливо, і ви захочете поділитися з читачами порталу KudaPostupat.

Тому, якщо у вас є перевірена інформація з першоджерела, про яку ще не було публікацій на інших інтернет ресурсах, ми із задоволенням надамо вам можливість розмістити її на сторінках нашого порталу.

Якщо ви представник університету, школи, розвиваючого центру – подача новин на публікацію дозволить вам привернути додаткову увагу до свого навчального закладу. Для студентів – це можливість розповісти про своє життя, поділитися проблемами і досягненнями.

 

Що потрібно зробити, щоб подати новину

Заповніть форму нижче, внісши дані в усі поля. Якщо текст вимагає редагування, вкажіть це. Прикріпіть всі необхідні файли (текстовий файл, фото, відео). Також просимо написати, чи бажаєте ви вказати своє ім’я (найменування юридичної особи) як джерело матеріалу.

При подачі інформації враховуйте той факт, що всі текстові матеріали публікуються на двох мовах для забезпечення більшого охоплення аудиторії. З цієї причини просимо надсилати матеріали, що публікуються на безкоштовній основі, в двох мовних варіантах (російська та українська).

 

Важливо! Запозичення новин з інтернет ресурсів або адаптація іншого роду інтернет-матеріалів під них не допускається! Умовою розміщення є 100% унікальність тексту, відео та фото.

Новини рекламного характеру публікуються лише на платних засадах. Інформаційні статті (безкоштовно) і PR-статті (платно) публікуються в розділі “Статті” (не в “Новини”).

 


 

 [:pl]


[:]

comments powered by HyperComments
Translate »